Purazi, Farm Animals

MHARI NEMARIMA ANIMA

1. farmhouse 2. (yemiti) munda 3. scarecrow 4. chibage 5. irrigation system
1. farmhouse
2. (yemiti) munda
3. scarecrow
4. chibage
5. irrigation system
6. bhanhire 7. silo 8. rakasimba 9. hay 10. pitchfork 11. barnyard
6. dare
7. silo
8. rakasimba
9. uswa
10. pitchfork
11. barnyard
12. pigpen / pigsty 13. munda 14. sanganisira 15. mafuro
12. pigpen / pigsty
13. munda
14. combine
15. mafuro
16. munda weminda 17. muti wemichero
16. munda wemichero
17. muti wemichero
18. murimi 19. hired hand
18. murimi
19. hired hand
20. chicken coop 21. hen house
20. chicken coop
21. hen house
22. fence 23. terekta
22. fence
23. terekta
24. jongwe 25. chicken / hen 26. chick
24. jongwe
25. chicken / hen
26. chick
27. Turkey 28. mbudzi 29. kid 30. makwai 31. gwayana
27. Teki
28. mbudzi
29. kid
30. makwai
31. gwayana
32. nzombe 33. (dairy) cow 34. mhuru-mhuru
32. nzombe
33. (dairy) mhou
34. mhuru-mhuru
35. bhiza 36. nguruve 37. piglet
35. bhiza
36. nguruve
37. piglet