Anopesana Mashoko Mifananidzo Nevana

Inopesana Mashoko evana

Mashoko echirongwa neAposites (kana maAndonyms)

Rongedzo Rakasiyana Nezvakaitika

guru, duku
zvakashata, zvakapinza
inodhura, inodhura
akachena, tsvina
zvakaoma, zviri nyore
isina chinhu, izere
fast, slow
mafuta, akaonda
mberi, shure

chakanaka, chakaipa, tsvina yakaoma, chiedza pano, imomo yakakwirira, inotonhora, inotonhora kuruboshwe, chiedza chakanaka, chine rima refu, pfupi pedyo, kure

zvakanaka, zvakaipa
hart, soft
akaremara, chiedza
pano, apo
kumusoro, pasi
hot, cold
ruboshwe rudyi
chiedza, rima
kwenguva refu, pfupi
pedyo, kure

mheremhere, mhembera yakwegura, itsva yekare-yakasununguka, yemazuva ano yakazaruka, yakavharwa zvakanaka, yakashata yakaipa, yakasviba imwechete, yakasiyana yakasimba, isina simba

mheremhere, nyarara
yakwegura, itsva
akare-kare, mazuva ano
kuvhura, yakavharwa
chakanaka, chakaipa
rough, smooth
zvakafanana, zvakasiyana
akasimba, asina simba

inotapira, yakasviba kumusoro, pasi rechokwadi, nhema nhema, yekare

inotapira, yakasviba
kumusoro, pasi
chokwadi nhema
vaduku, vakuru

KUZIVA VANHU NEZINHU

1-2 itsva - yekare 3-4 yekare 5-6 yakareba - pfupi 7-8 kwenguva refu-pfupi 9-10 huru / huru - maduku / maduku 11-12 nokukurumidza - kunonoka 13-14 inorema / mafuta - yakaonda 15-16 inorema-chiedza 17-18 yakarurama-yakakomberedzwa 19-20 yakananga-yakakomberedzwa 21-22 yakareba - yakakomba 23-24 yakareba-yakapfava 25-26-chiedza 27-28 yakadzika-pasi 29-30 yakazara-yakasimba 31- 32 yakanaka - yakaipa 33-34 inotonhora 35-36 yakanaka - yakaipa 37-38 yakachena - yakasviba 39-40 yakaoma-zvakaoma 41-42 nyore - yakaoma / yakaoma 43-44 inonono - yakaoma 45-46 mhere-mhere - 47-48 akaroora - asina kuroorwa
1-2 itsva - yekare
3-4 vaduku-vakuru
5-6 yakareba-pfupi
7-8 refu-pfupi
9-10 guru / guru - duku / duku
11-12 nokukurumidza - inonoka
13-14 nzara / mafuta - yakaonda / yakasviba
15-16 nzara-chiedza
17-18 yakarurama-yakakanganiswa
19-20 yakananga-yakakomba
21-22 yakareba - yakamanikana
23-24 yakawanda-yakaonda
25-26 rima-chiedza
27-28 yakakwirira - pasi
29-30 yakasununguka-yakasimba
31-32 yakanaka - yakaipa
33-34 inotonhora
35-36 yakanaka - yakashata
37-38 yakachena - tsvina
39-40 yakaoma-yakaoma
41-42 iri nyore - yakaoma / yakaoma
43-44 inobudirira - yakaoma
45-46 mheremhere / inzwi - runyararo
47-48 akaroora - asina kuroorwa

49-50 mupfumi / mupfumi - varombo 51-52 yakaisvonaka / yakanaka - yakaipa 53-54 yakanaka - yakaipa 55-56 yakaoma - yakaoma 57-58 yakazaruka - yakavharwa 59-60 isina chinhu 61-62 inodhura - inodhura / inodhura 63- 64 fancy-plain 65-66 shiny-dull 67-68 yakaipisisa-yakashata 69-70 inofara - isina kunetseka 71-72 kutendeseka - kusatendeseka
49-50 vakapfuma / vapfumi - varombo
51-52 yakanaka / yakanaka - yakaipa
53-54 yakanaka - yakaipa
55-56 mvura - yakaoma
57-58 yakazaruka - yakavharwa
59-60 yakazara-isina chinhu
61-62 inodhura - inodhura / inodhura
63-64 fancy-plain
65-66 shiny-dull
67-68 yakapinza - yakaoma
69-70 inofara - isinganzwisisiki
71-72 kutendeseka - kusatendeseka

Adjective Anopikisa

Adjective Anopikisa
1. akanaka 2. messy 3. dry 4. yakanyorova

Adjective AnopikisaAdjective Anopikisa
5. tight 6. kusununguka 7. nzara 8. chiedza

Adjective Anopikisa
Adjective Anopikisa
9. yakazarurwa 10.closed 11.short 12. kwenguva refu 13. isina 14.full

Adjective Anopikisa
15.rough 16.smooth 17.near / pedyo 18.far 19.light 20.dark 21.on 22.off

Adjective Anopikisa
23.thin 24.thick 25.narow 26.wide 27. akadzika 28.shallow

Adjective Anopikisa
29.cheap 30.expensive 31.fast 32.slow 33.hard 34.soft

Adjectives - Flashcard

Adjectives Anopesana
vapenyu akafa
runako shata
guru diki[Image]
zvinorwadza inotapira
chipa dhura
chena sviba
curly kururamiswa
zvakaoma nyore
kugona zvakaipa
mangwanani kunonoka
mafuta onda
azere Zvisina chinhu
Hot chando
kufara kusuruvara / kusina mufaro
kushanda nesimba simbe
ano chinyakare
itsva wekare
zvakanaka nasty
akachenjera pata
fadza boring
chiedza rinorema
ruremekedzo kunyengera / kusagadzikana
varombo fuma
Akanyarara mheremhere
rudyi zvakaipa
ngozi ngozi
pfupi refu
diki guru
soft zvakaoma
vasina akaroora
zvechokwadi venhema
tsime zvakaipa / unweel
chena nhema