MUCALENDAR: Gore, Mwedzi, Nguva, Nguva

Gore, Mwedzi, Nguva, Nguva

Taura nguva

ICALENDAR

1 gore 2 mwedzi 3 vhiki 4 zuva 5 weekend
Mazuva evhiki
6 Svondo 7 Muvhuro 8 Chipiri 9 Chitatu
10 China 11 Chishanu 12 Mugovera
Mwedzi yegore
13 January 14 February 15 March
16 April 17 May 18 June
19 July 20 August 21 September
22 October 23 November 24 December

25 January 3, 2012; January wechitatu zviuru zviviri gumi nevaviri
26 kuberekwa 27 anniversary 28 kusarudzwa

Gore


Zuva re30 raSeptember, April, June neNovember
Zvose zvese zvine 31,
Asi February ane 28 uye 29 mugore rakapera!

MAZUVA

Spring,
Zhizha,
Autumn,
Zuva,

MAKORE


1 January
2 February
3 March
AApril
5 May
6 June
7 July
8 August
9 September
10 October
11 November
12 December

NGUVA

Gore: 365 mazuva,
gore rinopera: 366 mazuva,
makore gumi: 10 makore,
muzana remakore rezana: makore 100,
mireniyamu: 1000 makore,

mazuva evhiki Muvhuro Chipiri Chitatu China Chishanu Mugovera svondo
mwedzi ini ini gore rake January February March April May June Chikunguru Nyana September Gunyana November December
mwaka (muBritain) chitubu (March-May) chirimo (June - August) kubvumbi (September-November) yechando (December - February)
mazuva anokosha Krisimasi Zuva (25 December)
Zuva Regore Idzva (1 January)
zuva rako rokuberekwa (zuva rawakazvarwa)

NOKUDZIDZA KWAKUVA NEZVAKAONA

1 zuro 2 nhasi 3 mangwana
4 mangwanani 5 masikati 6 manheru 7 usiku
8 zuro mangwanani mangwanani 9 manheru masikati
10 manheru manheru 11 usiku husiku
12 mangwanani ano 13 iyi masikati 14 manheru ano
15 usiku huno 16 mangwana mangwanani
17 mangwana masikati 18 mangwana manheru
19 mangwana manheru
20 vhiki yapfuura 21 vhiki ino
22 vhiki inotevera 23 kamwe kamwe pavhiki
24 kaviri pavhiki 25 katatu pavhiki
26 zuva nezuva

Mwaka

27 spring 28 chirimwa
29 kuwira / kuvhurika 30 winter

Mavara makuru
Mazuva nemwedzi zvine tsamba huru.

Muvhuro kwete musi waJanuary kwete January