KUCHENYA ZVIMWE ZVAKASIMA NEEMOTIONS

Tsanangudzo yemuviri - Mutumbi - Mufananidzo Dictionary

Zera - Tsanangudzo Yenyama

VANHU NOKUDZIDZA ZVINOKOSHA

VANHU% 252520AND% 252520PHYSICAL% 252520DESCRIPTIONS Age Physical Description vanhu Chirungu kuburikidza mifananidzo

1 mwana-vana, 2 mwana / mucheche, 3 mukomana, 4 mukomana, 5 msikana
Mwana wechidiki 6, 7 mukuru, varume-8 varume, 9 vakadzi-vakadzi
10 mutungamiri mukuru / munhu akwegura
zera
11 muduku, 12 ane makore emakore, 13 akwegura / akwegura
urefu
14 yakareba, 15 kureba kwehurefu, 16 shoma
uremu
17 inorema, 18 chiyero chekuyera, 19 tsvuku / slim
20 pamuviri, 21 yakaoma muviri, 22 yakaona kutadza
23 inonzwa isina simba

Kukura

zera Stage

0- 1 inenge mwana

1- 2 a childhood

2- 12 inenge mwana - iyi nguva ndeyehuduku hwako

13-17 inenge mwana wechidiki (14 = vechidiki vaduku)

18 + munhu mukuru

20-30 mumakumi maviri (24-26 = makore makumi maviri)

30-40 mune makumi matatu (38 = makore makumi matatu ekupedzisira)

40 + vanhu vari pakati pezera; ari pakati pezera

60 kana 65 kurega (= kana vanhu vanomira basa;

75 + kukwegura (unogonawo kushandisa vakwegura)

zera
Shoko / mutsara
-> 18 mwedzi; vasati vafamba mwana
2-> 10 kana 11 mwana

vana (zvizhinji)
13 pamusoro pe17 wechidiki kana munhu wechidiki
vechidiki (zvizhinji)
18 -> munhu mukuru
pamusoro pe45-> 60 munhu ane makore pakati
65 -> murume akwegura kana mukadzi (kuremekedzwa kudarika kare)

Mimwe mitauro yezera

vechidiki (13 -> pamusoro pe17)
Makumi makumi maviri (20 -> 23)
pakati pemakumi matatu (34-> 36)
kunonoka makumi mashanu (57 -> 59)

Cherechedza: Kune vakomana, nguva inenge pakati pe14-17 inenge (duku zvishoma kuvasikana) inonzi ucheche,

Murairo uri munhu mukuru pazera re 18, asi vanhu vazhinji vanofunga nezvako sewe munhu mukuru paunobva chikoro.

Tsanangudzo yemuviri - Mutumbi - Mufananidzo Dictionary
1. blond / bvudzi
2. mvere dzvuku
3. brown / dark hair
4. mvere nhema

Tsanangudzo yemuviri - Mutumbi - Mufananidzo Dictionary
5. bvudzi refu
6. bvudzi refu
7. short hair
8. chikamu
9. bangs

Tsanangudzo yemuviri - Mutumbi - Mufananidzo Dictionary
10. braid
11. pony muswe
12. bvudzi rakaputika
13. bvudzi rakarurama

Tsanangudzo yemuviri - Mutumbi - Mufananidzo Dictionary
14. bvudzi rakagadzirwa
15. bald
16. mashanga

Tsanangudzo yemuviri - Mutumbi - Mufananidzo Dictionary
17. mustache
18. ndebvu
19. sideburns
20. goatee

Tsanangudzo yemuviri - Mutumbi - Mufananidzo Dictionary
21. pfupi
22. kureba
23. slim / thin
24. nzara

KUCHENYA ZVIMWE ZVAKASIMA NEEMOTIONS


1 akaneta
2 akarara
3 yakaneta
4 kurwara / kurwara
5 hot
6 kutonhora
7 ane nzara
8 nyota
9 yakazara
10 anofara
11 isuruvara / isina kufara
12 inoshungurudza
13 inofara
14 yakaodzwa mwoyo
15 inomutsa
16 yakatsamwa


17 akatsamwa / madhimoni
18 akatsamwa
19 yakavhiringidza
20 yakaora mwoyo
21 akashamiswa
22 yakashamisika
23 ari oga
24 homesick
25 inotyisa
26 anonetseka
27 akatya / kutya
28 yakavhiringidza
29 kuzvikudza
30 vachinyadziswa
31 ane godo
32 yakavhiringidzika

mapato

brunch: chikamu umo zvose zvokudya zvemasikati uye zvemasikati zvinoshandiswa

 • Mabhiriki anozivikanwa musi weSvondo mangwanani.

cocktail party: rimwe boka umo kunwa uye zvinodya zvinoshandiswa uye apo vashanyi vamire uye vanofamba-famba kuti vataure kune vamwe vaenzi

 • Cocktail mapato nzvimbo dzakanaka dzokusangana nevanhu vatsva.

dinner party: pato iyo inogadzirirwa kudya kwemanheru

 • Ane nhepfenyuro yakanakisisa yemasikati uye anogara achikoka vanhu vanofarira.

kubatanidzwa mutambo: sangano kukwazisa murume nomudzimai pakuzvipira kwavo kuroorana

 • Hanzvadzi yake iri kuita mutambo wekubatana navo.

kuungana: chikamu chisina kukodzera

 • Boka redu rehama rinounganidza mwedzi woga woga kana zvakadaro.

luncheon: chikamu chekudya chamangwanani chinoshandiswa

 • Amai vake vakakoka vose vomuchato kuti vaende kunodya.

imba yakazaruka: pamba guru apo vashanyi vangasvika uye vobva pane chero nguva panguva dzemaawa

 • Takakokwa kuimba yakavhurika Zuva reGore Idzva.

pati:
boka revanhu vanoungana pamwe chete kuti vafare

 • Ndinogara ndakagadzirira kupemberera.

boka revanhu vanoita chimwe chinhu pamwe chete

 • Iyo yokudyira iri kuchengetedza tafura yepati yevanhu vatanhatu.

mutambo: sangano rinosangana, rinogamuchirwa, kana rinotaura zvakanaka kune mumwe munhu

 • Iko kambani yakandikokera kumubatiro kuti ndichingosangana nemutevedzeri mutsva wepurezidhendi.

washing: chikamu apo vashanyi vanouya nezvipo zvemuwani-kana-kana-amai

 • Dhipatimendi redu riri kuronga kushambidza kumubatsiri wedu, ari kutarisira mwana muJanuary.

muchato: mhemberero yekupemberera muchato

 • Wakanga wakokwa kumuchato here?