Miti, Maruva, Zvirimwa

TREES, MAPUNGA NEZVEPARANTS


1. muti
2. mashizha-mashizha
3. twig
4. davi
5. limb
6. trunk
7. hukura
8. mudzi

9. sindano
10. cone

11. dogwood
12. holly
13. magnolia
14. elm
15. cherry
16. palm

17. birch
18. maple
19. oak

20. pine
21. redwood
22. (kuchema) willow

23. maruva
24. petal
25. pistula
26. stamen
27. stem
28. bud
29. mhinzwa
30. bulb

31. chrysanthemum / mum
32. daffodil
33. daisy
34. gardenia
35. lily
36. pansy
37. petunia
38. orchid
39. rose
40. sunflower
41. tulip
42. violet

43. bwenzi
44. shrub

45. fern
46. simiti
47. cactus-cacti

48. muzambiringa
49. uswa
50. poison ivy