Zvose, Space Exploration

UNIVERSE AND SPACE EXPLORATION

A. Nyika


1. galaxy
2. nyeredzi
3. boka renyeredzi
a. The Big Dipper
b. The Little Dipper

B. Gwara reSvondo


4. zuva
5. mwedzi
6. planet
7. solar eclipse
8. lunar eclipse
9. meteor
10. comet
11. asteroid

12. Mercury
13. Venus
14. Pasi
15 Mars
16. Jupiter
17. Saturn
18. Uranus
19. Neptune
20. Pluto

C. Kuongorora Kwenguva


21. satellite
22. (nzvimbo) shanduro
23. space craft / orbiter

24. nzvimbo yekugara

25. astronaut
26. space suit

27. rocket

28. launch pad
29. space shuttle
30. booster rocket
31. utungamiri hwemishinari
32. UFO / Usingazivikanwi Flying Object / flying saucer